Advokatfirmaet Hindkjær – juridisk eksperthjælp i rets- og voldgiftssager

Hindkjær er et advokatfirma i Århus, som er specialiseret store og komplicerede rets- og voldgiftssager, og firmaet bistår store såvel som små virksomheder i Danmark og udlandet, professionelle rådgivere, ledelsesmedlemmer og privatpersoner. Virksomheder, der har brug for juridisk eksperthjælp i forbindelse med rets- og voldgiftssager, kan derfor med stor fordel vælge advokatfirmaet Hindkjær, for her får man virkelig en erfaren og kompetent advokat til at føre sin sag.

Erfarne og kompetente advokater med speciale i rets- og voldgiftssager

 Advokatfirmaet Hindkjær blev etableret i 2002 af den erfarne procesadvokat Christian Ditlev Hindkjær, som særligt har beskæftiget sig med rets- og voldgiftssager, hvor hovedvægten har været på erhvervs- og erstatningsretlige forhold. Advokaterne hos Hindkjær har alle et højt fagligt niveau og er meget engagerede, og den juridisk specialistrådgivning tager altid udgangspunkt i de enkelte klienters behov. Advokatfirmaet Hindkjær tager sig af en bred vifte af sager, der omhandler erstatning udenfor kontrakt, prospektansvar, immaterialretlige krænkelser, professions- og ledelsesansvar, advokatundersøgelser, selskabsret, forvaltningsret, offentlige myndigheders erstatningsansvar, ekspropriation, forsikringsret, økonomisk kriminalitet, kontraktuel misligholdelse og insolvensretlige sager. Har du eller din virksomhed brug for en dygtig og kompetent advokat i forbindelse med en sag, der vedrører et af disse områder, så kan du med fordel tage kontakt til advokatfirmaet Hindkjær.

Professionelle og målrettede mod at skabe værdi for klienter

Hos advokatfirmaet Hindkjær kan virksomheder såvel som privatpersoner stole på, at deres sag bliver professionelt behandlet fra start til slut. Det betyder, at de trygt kan lade advokatfirmaet føre deres sag og regne med, at der bliver gjort det ypperste for, at de får den allerbedste advokatbistand. Advokatfirmaet Hindkjær lægger stor vægt på at yde en personlig, pragmatisk og solidt fagligt funderet rådgivning til alle deres klienter. Firmaet bestræber sig endvidere hele tiden på at arbejde målrettet for at skabe værdi for klienterne i forbindelse med en rets- eller voldgiftssag.